Colonnade Insurance pomáha slovenskému zdravotníctvu podporiť prevenciu a zdravie občanov Slovenskej republiky v čase pandémie Koronavírusu COVID-19

2.4.2020

Poisťovňa Colonnade Insurance sa rozhodla podporiť iniciatívu #KtoPomozeSlovensku, a to finančnou hodnotou v sume, ktorá vznikne zaokrúhlením každého eura poistného z  poistných zmlúv uzatvorených v čase od marca 2020 až do skončenia pandémie.

Od 1.apríla 2020, Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, prevedie každý mesiac finančnú podporu na pomoc v prevencii a liečení ochorenia COVID-19. Colonnade sa rozhodla pomôcť slovenskému zdravotníctvu formou pravidelnej finančnej podpory prostredníctvom iniciatívy #KtoPomozeSlovensku, ktorá cez prehľadný systém financovania zabezpečuje materiálnu pomoc pre nemocnice, domovy sociálnych služieb a pre zraniteľné skupiny ľudí.

„Uvedomujeme si nutnosť pridať sa k pomoci  v týchto ťažkých časoch a pomôcť tam kde je to najviac potrebné, teda v prvej línii boja s ochorením COVID-19. Našu finančnú podporu vytvárame z poistného, ktoré klienti zaplatia kúpou poistných produktov poisťovne Colonnade Insurance. Rozhodli sme  sa tento projekt podporovať tak dlho ako to bude nutné, teda dokedy pandémia  COVID-19 na Slovensku nepominie.“ uviedol Marian Bátovský, generálny riaditeľ poisťovne Colonnade v SR.

 O poisťovni Colonnade Insurance S.A.

Poisťovňa Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu sa špecializuje na neživotné poistenie, ktoré je určené nielen pre individuálnych klientov, ale aj pre malé a veľké podniky. Sme súčasťou nadnárodnej finančnej skupiny Fairfax Financial Holdings, patriacej medzi svetových lídrov v oblasti poistenia a zaistenia. Colonnade Insurance SA je držiteľom ratingu finančnej sily A- (Excellent) od agentúry A.M. Best. Dosahuje hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení vo výške viac ako 20 miliónov eur a na Slovensku poisťuje viac ako 55 000 klientov. Špecializuje sa na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, cestovné a úrazové poistenie firiem a poistenie EuroGAP. Pre viac informácií navštívte www.colonnade.sk