Čo všetko prináša zodpovednostné poistenie?

Mnohí z vás určite vedia, že jedným z obľúbených druhov neživotných poistení je poistenie zodpovednosti. Nie je to však s ním také jednoduché.

8.12.2021

Mnohí z vás určite vedia, že jedným z obľúbených druhov neživotných poistení je poistenie zodpovednosti. Nie je to však s ním také jednoduché – existuje mnoho jeho „odnoží“ a treba si vybrať vždy také, ktoré spĺňa naše predstavy o tom, aké riziká chceme mať poistené. Ako sa v tomto portfóliu vyznať? Čítajte ďalej.

Zodpovednosť pri výkone povolania

Bude sa Vám hodiť, ak sa ocitnete v takýchto situáciách:

  1. Poistený pracuje ako predavač v obchode so spotrebnou elektronikou. Počas vybaľovania nového televízora sa mu však vyšmykol z ruky a spadol na zem, pričom došlo k jeho poškodeniu. Zamestnávateľ si u poisteného uplatnil náhradu škody, ktorá bola vysporiadaná z tohto poistenia.
  2. Poistený pracuje ako vodič z povolania. Pri cúvaní s nákladným motorovým vozidlom v dôsledku nepozornosti narazil do prekážky a došlo k poškodeniu zadnej časti vozidla. Zamestnávateľ si náhradu škody uplatnil z havarijného poistenia vozidla v inej poisťovni a úhradu spoluúčasti z tohto havarijného poistenia si uplatnil u svojho zamestnanca. Z tohto poistenia bola spoluúčasť uhradená.

Prevádzková zodpovednosť

Ochráni váš rodinný rozpočet, ak sa stane napríklad toto:

  1. Náš poistený v tomto prípade Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. má poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škody spôsobené počas prepravy autovlakmi. Počas prepravy motorového vozidla z bodu A do bodu B došlo k poškodeniu tohto vozidla z neznámej príčiny. Poškodenie sa zistilo pri vykládke vozidla z autovlaku. Poškodenému bola takto vzniknutá škoda z tohto poistenia uhradená.

Všeobecná zodpovednosť

Aj keď názov napovedá mnoho, čo konkrétne si máme predstaviť pod poistením všeobecnej zodpovednosti najlepšie vystihne tento príklad:

        Náš poistený Košický samosprávny kraj má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú inému na zdraví alebo usmrtením, ako aj poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením veci, pokiaľ za takéto škody zodpovedá. Počas búrky so silným nárazovým vetrom došlo k ulomeniu konárov stromu nachádzajúceho sa v areáli poisteného. Spadnuté konáre poškodili zaparkované motorové vozidlo za oplotením mimo areálu poisteného. Keďže v tomto prípade nešlo o víchricu, ale len o silný vietor, za vzniknutú škodu zodpovedá poistený, preto škoda na poškodenom vozidle bola uhradená z tohto poistenia zodpovednosti.

Myslíte, že si po týchto tipoch budete vedieť vybrať svoje poistenie lepšie? Ak stále váhate, určite sa obráťte na nás.