Asistenčné služby v rámci poistenia VIVA od Colonnade vám môžu pomôcť nielen s vymknutými dverami

V súvislosti s poistením domácnosti a nehnuteľnosti je v dnešnej dobe stále dôležitejšie zabezpečiť si nielen finančnú ochranu, ale aj spoľahlivú asistenčnú službu. Klienti poistenia VIVA od Colonnade majú možnosť využívať rozsiahle služby, ktoré sú k dispozícii nielen pri havarijných stavoch, ale aj pri každodenných problémoch v domácnosti.

19.1.2024

Asistenčné služby v oblasti poistenia bývania majú široké využitie, no napriek tomu si mnohí myslia, že ich hlavnou úlohou je poskytnúť pomoc v prípade, keď sa vymknú vo vlastnom dome. Zo skúseností za posledné roky bolo omnoho viac prípadov, keď klienti vyhľadávali pomoc asistenčnej služby v súvislosti s poruchami spotrebičov. Predstavte si, že večer naložíte umývačku riadu a ráno zistíte, že počas umývania v noci prestala fungovať. Asistenčná služba v rámci poistenia zabezpečí rýchlu odbornú pomoc od technika, ktorý sa postará o zistenú poruchu.


Využitie asistenčných služieb v roku 2023

Za minulý rok sme zaznamenali v rámci asistenčných služieb pre poistenie bytov, domov a domácností medziročný nárast o 20 %. Zo všetkých prípadov sa až 34 % týkalo spotrebičov, ako sú umývačky, práčky, sušičky a podobne. Tieto prípady ukazujú, že moderná domácnosť môže čeliť rôznym technickým problémom, ktoré ovplyvňujú pohodlie a fungovanie každodenného života.

Druhou najčastejšie registrovanou kategóriou sú prípady súvisiace s vchodovými dverami, ktoré tvoria 28 % všetkých asistenčných prípadov. Ide o situácie ako zablokované dvere, zlomené kľúče alebo poruchy zámkov. Spomínané situácie môžu byť stresujúce, preto je ideálne mať možnosť sa v akomkoľvek prípade obrátiť na odborníkov, ktorí to vybavia za vás. Najlepšie urobíte, ak si uložíte kontakt na asistenčné služby a číslo poistnej zmluvy do vášho mobilného telefónu, ktorý máte vo väčšine prípadov so sebou. Ak sa ocitnete v nepríjemnej situácii, centrála vás po kontaktovaní bude navigovať a na miesto vyšle odborníka.

Okrem toho sme zaznamenali aj 18 % prípadov, ktoré sa týkali problémov s vodou a vodovodnými zariadeniami, ako sú potrubia a batérie. Spomínané situácie vyžadujú rýchlu reakciu, aby nenastali ďalšie škody, ktoré môžu znásobiť finančnú stratu a poškodenie majetku. Ostatné prípady sa týkali kúrenia, elektriny a odpadových riešení.

Asistenčné služby s poistením VIVA

Zaznamenaný nárast využívania asistenčných služieb

Zaujímavým faktom je, že až 80 % všetkých prípadov bolo úspešne krytých poistením asistenčných služieb. Zvyšných 20 % nekrytých prípadov sa vyskytlo z dôvodu, že ide o bežné opotrebovanie spotrebičov alebo nešlo o situácie, ktoré by spadali do rámca havarijných stavov.

Celkový nárast dopytu po asistenčných službách svedčí o tom, že klienti si cenia nielen finančnú istotu, ale aj rýchlu a efektívnu pomoc v prípade neočakávaných udalostí. Colonnade so svojím poistením VIVA a kvalitnými asistenčnými službami potvrdzuje svoju pozíciu spoľahlivého partnera pre zabezpečenie domácnosti a majetku.