AM Best potvrdilo rating finančnej sily A- (Excellent) pre Colonnade Insurance S.A., člena skupiny Fairfax Financial Holdings Limited

14.12.2020

Toto hodnotenie odzrkadľuje stabilnú finančnú súvahu, ktorú AM Best kategorizuje ako silnú a adekvátnu k výkonu prevádzky, neutrálnemu biznis profilu a primeranú k riadeniu podnikových rizík.

Stabilná finančná súvaha spoločnosti Colonnade profituje z explicitnej aj implicitnej podpory skupiny Fairfax. Táto podpora zahŕňa udržiavanie kapitálu vo forme príspevkov a právne záväznej záruky, služieb pre manažovanie investícií a expertízy v oblasti riadenia podnikových rizík.

Záväzok Fairfaxu voči silnému kapitálu Colonnade prispôsobenému pre riziká bol preukázaný už vo viacerých príspevkoch do kapitálu počas celej spoločnej histórie. AM Best očakáva, že Colonnade bude schopná samostatne plniť svoje potreby v najbližších rokoch pomocou organického generovania kapitálu, keďže úspešne implementuje plány pre rozvoj.

AM Best je celosvetová ratingová agentúra, vydavateľstvo a poskytovateľ dátových analýz, špecializujúca sa na oblasť poisťovníctva s centrálou v Spojených štátoch. Spoločnosť však má svoje prevádzky vo vyše 100 krajinách sveta vrátane New Yorku, Londýna, Amsterdamu, Dubaja, Hong Kongu, Singapuru a Mexico City.

Pre celú tlačovú správu v origináli navštívte:

http://news.ambest.com/presscontent.aspx?refnum=30175&altsrc=9&_ga=2.87813400.1487940693.1607627175-92128752.1607627175