Ako postupovať pri škodovej udalosti na majetku? Odporúčané kroky

Požiar, vandalizmus, povodne či iné katastrofy môžu prekvapiť. Ako postupovať pri nahlasovaní škodovej udalosti v poisťovni Colonnade? Čítajte ďalej.

22.10.2023

Požiar, vandalizmus, povodne či iné katastrofy nás vedia nemilo prekvapiť. Škodová udalosť môže byť stresujúcou situáciou pre všetkých, avšak správny postup riešenia môže uľahčiť a urýchliť celý proces. Starostlivosť o majetok je dôležitá, pretože veci, ktoré vlastníme, sú hodnotné nielen z hľadiska vzťahu k danému predmetu, ale tiež pre ich materiálnu hodnotu. Bez ohľadu na to, či ide o náš domov, automobil, alebo iné cennosti, pochopiteľne chceme udržať ich kvalitu. 

Aj napriek snahe minimalizovať riziká, ktorým čelíme pri vlastnení akéhokoľvek majetku, môžu nastať situácie, pri ktorých budeme nútení využiť služby poisťovne. Ako postupovať pri nahlasovaní škodovej udalosti v poisťovni Colonnade? Čítajte ďalej.

Analýza okolia škodovej udalosti

Skontrolujte svoj zdravotný stav, ľudí okolo vás a váš majetok. V prípade, že je to možné, zabráňte ďalšiemu rozširovaniu škody. Neupratujte dané miesto a poškodenie sa nesnažte vrátiť do pôvodného stavu kvôli jednoduchšiemu riešeniu udalosti. 

Samozrejme to neplatí v prípade, ak by sa škoda v prípade neodstraňovania škody zväčšovala. To znamená, že ak vám praskne potrubie, následkom ktorého uniká voda vo vašom dome alebo byte, je nutné ju odstrániť a zabrániť jej ďalšiemu šíreniu. 

Zhromaždenie informácií a dôkazov z nehody

Pre riešenie problému môžu byť užitočné aj vami zhotovené fotografie. Ak je to možné, zhotovte materiál, ktorý poukáže na rozsah poškodenia. 

Škodu nahláste poisťovni

Ak ste vy, vaši blízki a váš majetok v bezpečí, nahlásiť poistnú udalosť je možné bez zbytočného papierovania a telefonátov. Stačí, ak celý proces vyriešite online hlásením škôd. Je vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, čiže váš problém môžete vyriešiť hneď, len čo to situácia bude dovoľovať. 

Ak ste za inú možnosť nahlasovania, pokojne tak môžete urobiť aj prostredníctvom e-mailu (likvidacia@colonnade.sk) alebo klasicky poštou na našu korešpondenčnú adresu.

Zhromaždite informácie k nahláseniu škodovej udalosti

  • Pripravte si stručné zhrnutie udalosti, ktorá sa vám stala. Zodpovedajte základné otázky – kto, čo, kedy, kde a prečo, aby sa likvidačný proces o čosi urýchlil. 
  • Zohľadnite škodu na majetku a poskytnite poisťovni odhadovanú sumu nákladov.
  • Pokiaľ máte fotodokumentáciu, zašlite dôkazy poisťovni, ktoré zaistia jednoduchšie a rýchlejšie vybavenie poistnej udalosti. 

Nasleduje riešenie poistnej udalosti prostredníctvom vašej poistnej zmluvy

V prípade, ak ste poistení v Colonnade, potrebujeme nájsť vašu poistnú zmluvu majetku a nehnuteľnosti VIVA v systéme. Aby sme urýchlili proces riešenia, pripravte si: 

  • číslo poistnej zmluvy,
  • dokumenty, ktoré poskytnú informácie ohľadom poškodenia majetku a poukážu na detaily,
  • číslo bankového účtu, aby sme vaše peniaze po vyriešení situácie mohli jednoducho a rýchlo zaslať na váš účet, 
  • kontaktné údaje na vás, aby vás v prípade otázok mohli naši kolegovia kontaktovať.  

Škodu na majetku ohláste čím skôr. V prípade, že v rámci poistenia máte k dispozícii asistenčné služby, neváhajte sa obrátiť na našich odborníkov s akýmikoľvek otázkami.