Ako je poistená naša bytovka – časť 3

V tejto sérii článkov sme sa naučili, na čo si pri poistení bytových domov dať pozor, ako môžu vyzerať škody, ak sa stane niečo neočakávané a tiež sme hovorili o rizikách, ktoré nám hrozia.

25.11.2021

V tejto sérii článkov sme sa naučili, na čo si pri poistení bytových domov dať pozor, ako môžu vyzerať škody, ak sa stane niečo neočakávané a tiež sme hovorili o rizikách, ktoré nám hrozia.

Okrem požiarov to môžu byť aj nasledovné:

Víchrica, krupobitie

Stretávame sa s odtrhnutím oplechovania, balkónových prekrytí, môže dôjsť k sfúknutiu škridiel, strhnutiu lepenkovej hydroizolácie strechy, či poškodeniu strešnej krytiny.

Atmosférické zrážky, prívalové dažde

Často sa stáva, že kanalizácia nestíha odvádzať vodu. Dochádza tak k zatopeniu spoločných priestorov, zatečeniu cez panelové spoje, cez poškodenú hydroizoláciu strechy, ploché strechy domu ostávajú zatopené – potrubie nestíha odvádzať zrážkovú vodu, a máme v konečnom dôsledku poškodené samotné odvádzacie potrubia.

Poškodenie fasád vtáctvom

Aj keď sú mnohé vtáky v našich končinách užitočné, nikto ich nemá rád v blízkosti obydlia. Často je potrebné na nápravy škôd použiť horolezeckú techniku – náklady na ňu tvoria priemerne cca 300 EUR, ktoré by ste inak hradili z vlastného vrecka.

Sprejerstvo, graffiti

Pri týchto škodách je potrebné postihnuté miesta vyčistiť, natrieť alebo naniesť novú omietku. Je možné, že v rýchlom životnom štýle skrátka na tieto problémy nebudete mať čas. Preto sa aj pri takýchto udalostiach môžete spoľahnúť na nás.

Vodovodné škody

Ide o veľmi frekvenčné škody – vodovodné škody vedú štatistiku poistných udalostí: štatisticky je väčšia pravdepodobnosť, že počas dovolenky vytopíte suseda, ako to, že vás vykradnú. Škody spôsobené vodou môžu kvôli prenikajúcej vlhkosti do štruktúry budovy už do 24 hodín vytvoriť zdravie ohrozujúcu pleseň, ktorá si vyžaduje často náročné sanačné práce.

Ako vyzerajú takéto škody? Najčastejšie ide napríklad o prasknutie prívodnej hadice zabezpečujúcej prívod vody do batérie, prasknutie vodovodného potrubia, stúpačiek a odpadových potrubí, prevŕtanie potrubného vedenia, netesnosť batérie a potrubia či prasknutie privádzacieho vodovodného potrubia uloženého v zemi (keď môžu vzniknúť náklady aj na vyhľadanie dotyčného poškodeného miesta).

Krádež, vandalizmus

Možno by ste to ani nepovedali, no najčastejšími terčmi sú hydranty, požiarne hadice, kamery, svetlá v spoločných priestoroch či dokonca výťahové dvere. Majú slúžiť všetkým – preto je potrebné ich čo najskôr opraviť či nahradiť. Prečítajte si definíciu vandalizmu.

Sklo

Medzi najčastejšie nepríjemnosti spojené s rozbitím či poškodením skla patria zničené dvere výťahu, sklená výplň vchodových dverí či praskajúce sklenené steny na balkónoch (a to najmä v novostavbách).

Strojné poistenie

Užitočné je mať správneho partnera aj pri skratoch elektromotorov vo výťahu, lome súčiastok vo výťahu či skrate kamerového systému – rýchla oprava či náhrada prispieva k pohodliu a bezpečnosti všetkých užívateľov bytov.

Zodpovednosť z vlastníctva bytov voči tretím osobám a krížová zodpovednosť

Za niektoré nehody skrátka nemôžete. Škody, ktoré spôsobia vlastníci bytov tretím osobám alebo škody, ktoré si spôsobia vlastníci navzájom – vytopenie, pád veci na zaparkované motorové vozidlo, pád na mokrých schodoch po ich umývaní (ak si to zabezpečujú vlastníci sami) a následná škoda na zdraví sú len príkladmi tých najčastejších problémov, s ktorými sa stretnete.

Tu chceme zdôrazniť, že je potrebné poistiť si aj domácnosť, keďže takéto poistenie kryje len škody z vlastníctva nehnuteľnosti, nie z vlastníctva samotnej domácnosti.

Ako k vyriešeniu takýchto udalostí prispeje Colonnade:

Pomáhame klientovi hneď od začiatku, likvidátor sa skontaktuje priamo s klientom (prípadne v súčinnosti so sprostredkovateľom poistenia), bez prostredníkov napr. call centra a podobne. Telefónne kontakty na jednotlivých likvidátorov sú uverejnené na našej webovej stránke, kde sú dostupné pre všetkých.

Po prehliadke miesta škody likvidátor otvorene komunikuje s klientom, odporučí čo najefektívnejšie a najrýchlejšie riešenie, dopredu upozorní na jednotlivé možné alternatívy riešenia situácie, resp. úskalia, ktoré z toho plynú.

V Colonnade spolupracujeme s odbornými firmami zaoberajúcimi sa expresnými sanačnými prácami, ktoré zabezpečujú vyčistenie miesta poistenia. Bez toho, aby sme zaťažovali klienta, preplácame náklady priamo dodávateľom zabezpečujúcim všetky súvisiace revízie a odstraňovania poškodení, ktoré sú nevyhnutné na navrátenie normálneho chodu prevádzkovania bytového domu.

Našim cieľom je nájsť pre klienta čo najlepšie a najrýchlejšie riešenie, či už z technického, ale aj finančného hľadiska a byť v preňho nekomfortnej a stresujúcej chvíli tými, na ktorých sa môže spoľahnúť a komu môže dôverovať.