Ako chrániť svoje bývanie pred tornádami

Na silné letné búrky sme si už v našom podnebí zvykli. Vieme, že pri naozaj teplých letných dňoch sa počasie môže otočiť o 180 stupňov a zastihnúť nás nepripravených.

30.6.2021

Na silné letné búrky sme si už v našom podnebí zvykli. Vieme, že pri naozaj teplých letných dňoch sa počasie môže otočiť o 180 stupňov a zastihnúť nás nepripravených. Pokiaľ len trochu zmokneme, nedeje sa nič hrozné – nedávno sme však boli svedkami naozaj nečakaného tornáda u českých susedov, na ktoré sme v našich podmienkach naozaj neboli zvyknutí.

Rýchle búrky z tepla, krupobitie, víchrice, ba až tornáda – to všetko sa môže v letnej sezóne týkať každého z nás. Ak aj Vám napadla otázka, či máte svoje bývanie dostatočne chránené aj pred týmito okolnosťami, čítajte ďalej. Spoločne sa pozrieme na to, ako poistenie domov a domácností VIVA pomáha v zasiahnutých oblastiach.

Krytie poistenia nehnuteľnosti VIVA

Víchrica, búrlivý vietor či krupobitie patria u nás v Colonnade k základným rizikám. Vašu nehnuteľnosť preto pred týmito živelnými nebezpečenstvami chránime automaticky v akomkoľvek balíčku poistenia VIVA.

Ako je to však s tornádom? Asi naozaj nikto nečakal, že sa to v našich zemepisných šírkach môže stať – no akonáhle takáto škoda vznikne, sme radi, ak môžeme podať pomocnú ruku. Cyklón, hurikán, tajfún či tornádo sú z pohľadu poisťovne iba lokálne názvy vetra, ktorý sa meria podľa tzv. Beaufortovej stupnice sily vetra. Väčšina poisťovní v rámci krytia živelných rizík kryje škody, ktoré spôsobí vietor s rýchlosťou prúdenia väčšou ako je 75 km/h. Colonnade však patrí medzi poisťovne, kde kryjeme škody spôsobené vetrom s rýchlosťou nad 60 km/h, takže aj v prípade, že meteorologická stanica vo vašom bezprostrednom okolí nenamerala víchricu, ale „iba“ vietor s rýchlosťou 74 km/h, pri poistení Viva by ste mali nárok na poistné plnenie za škody spôsobené takýmto vetrom.

Čo v prípade, že sa stane to najhoršie?

Odviate strechy, trvalo poškodené nosné múry, zničené oplotenia. Ak sa stane, že prídete o strechu nad hlavou (a to celkom doslova), Vaše starosti sa sústredia najmä na zabezpečenie tepla a bezpečia pre svojich najbližších.

Odvrátiť tornádo, víchricu či iné živelné nebezpečenstvá často nedokážeme a preto je dôležité pamätať na to pri výbere vhodného poistenia. Kľúčové sú nasledovné parametre, ktoré by ste si rozhodne mali porovnať pred uzatvorením poistenia.

  • Poistná suma – mala by zodpovedať minimálne nákladom na opätovné postavenie alebo na trhovú cenu. Za posledné obdobie prichádza k výraznejšiemu nárastu trhových cien hotových nehnuteľností, no tento rast kopíruje aj zvyšovanie ceny práce a stavebných materiálov. Preto odporúčame pravidelne upraviť poistnú sumu tak, aby ste si v prípade potreby dokázali znovu zaobstarať poškodenú nehnuteľnosť, a to rekonštrukciou či zakúpením porovnateľného bývania.
  • Náklady na odpratanie trosiek – je dôležité, aby táto čiastka nebola limitovaná, prípadne, aby bol v poistke čím väčší stanovený limit. Stávajú sa prípady, že limit 10 % či 20 % z poistnej sumy na zbúranie zvyškov domu a následný odvoz trosiek nemusí byť postačujúci. Preto v našom produkte VIVA máme tento limit stanovený až na 100 % vami dohodnutej poistnej sumy.
  • Náhradné ubytovanie – pri závažných poškodeniach budovy je nutné počítať s tým, že z bezpečnostného alebo hygienického hľadiska nebudete môcť váš domov využívať aj niekoľko mesiacov, dokonca aj viac ako pol roka. Ideálne riešenie je, ak tieto náklady na náhradné ubytovanie nie sú limitované konkrétnou sumou na deň či na celkovú sumu, alebo dĺžku pobytu. Rozumieme Vašim potrebám a preto sme ani tieto náklady nelimitovali a môžete ich čerpať až do 100 % výšky poistnej sumy.

Hlásenie poistnej udalosti

V prípade, ak už ku škode došlo, máte viacero možností ako postupovať. Odporúčame však tú najlepšiu a najľahšiu zo všetkých. Vyhľadajte kontakt na skúseného likvidátora podľa lokality, kde sa poškodená nehnuteľnosť nachádza v našej časti Likvidátori.

Naši odborníci Vám poradia, ako najlepšie postupovať pri minimalizovaní následkov škôd, zabezpečia odborné firmy špecializujúce sa na odstraňovanie následkov poistných udalostí, zabezpečia osobnú alebo online obhliadku a budú vás informovať o procese likvidácie poistnej udalosti až do jej doriešenia.

Ak preferujete online riešenie, kliknite na https://colonnade.sk/hlasenie-skod/ a v pokoji vyplňte náš online formulár na hlásenie poistných udalostí.

Až pri skutočne veľkých škodách sa dokonale preverí kvalita Vašej poistky a nás tešia najmä pozitívne reakcie či ďakovné listy našich klientov po ukončení hlásených škôd. Za každým poistným hlásením sa totiž skrýva príbeh a naša ambícia je, aby sme ho pomohli prepísať na happy end.