Máte záujem o toto poistenie?

Zanechajte nám kontakt a náš špecialista sa vám ozve!


Žiadam a súhlasím so zasielaním ponúk produktov a služieb, reklamných materiálov a ďalších informácií o inováciách a aktivitách spoločnosti Colonnade Insurance S.A. e-mailom, telefonicky (telefonické volania vrátane telefónnych automatov), SMS a inými súčasnými a budúcimi prostriedkami elektronickej komunikácie (ako je prístup na internet, aplikácie rýchlych správ, internetové volania a osobné správy odosielané cez sociálne médiá alebo iné platformy s personalizovanými účtami) a súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou Colonnade Insurance S.A. na tieto účely priameho marketingu v súlade s Informáciami o spracúvaní osobných údajov (https://colonnade.sk/forms/dokumenty/09_informacie_o_spracuvani_osobnych_udajov.pdf). Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu dpo@colonnade.sk.

Náš špecialista vás bude čoskoro kontaktovať počas pracovných dní medzi 9. a 17. hodinou.